"Resurse si Initiative Comune dedicate Mediului Inconjurator"
JOYRIDE ROBG-338


Rezumatul proiectului si principalele sale repere


Obiectiv general: Dezvoltarea turismului sustenabil prin promovarea potentialului turistic local, stabilirea unei retele transfrontaliere de cooperare a Centrelor de Informare Turistica si cresterea gradului de competenta a agentilor economici din turism

Informații generale proiect


  • Axa prioritară 2: O Regiune Verde
  • Obiectivul specific 2.1: Îmbunatatirea utilizarii durabile a resurselor si patrimoniului natural si a patrimoniului cutural
  • Valoarea contributiei UE este de 430.366,65 € prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
  • Titlul proiectului: Resurse si Initiative Comune dedicate Mediului Inconjurator - JOYRIDE

Obiectiv proiect


Obiectiv general: Dezvoltarea turismului sustenabil prin promovarea potentialului turistic local, stabilirea unei retele transfrontaliere de cooperare a Centrelor de Informare Turistica si cresterea gradului de competenta a agentilor economici din turism

www.interregrobg.eu

„RESURSE ŞI INIŢIATIVE COMUNE DEDICATE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR”

Proiectul JOYRIDE este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria. Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.