Primaria comunei Baneasa

Lider partener

Adresa: Strada Trandafirilor nr. 101, comuna Baneasa, judetul Constanta

telefon/fax: 0241-850150

email: secretariat@primaria-baneasa.ro

website: www.primaria-baneasa.ro

Descriere Partener: Comuna Băneasa este amplasata in S-V–ul judetului Constanta, avand urmatoarele delimitari teritoriale: la EST – Comuna Ion Corvin, la VEST – Comuna Lipnita si Republica Bulgaria, la NORD – Comuna Oltina si Ion Corvin, iar la SUD – comuna Dobromir si Republica Bulgaria;

Comuna Băneasa are in componenta urmatoarele sate:

 • Băneasa – resedinta
 • Negureni
 • Făurei
 • Tudor Vladimirescu

Comuna  Baneasa ocupa un teritoriu in suprafata de 608,14 ha compusă din:

 • 327,01 ha suprafaţă intravilan Băneasa
 • 134,12 ha suprafaţa intravilan Negureni
 • 64,42 ha suprafaţa intravilan Făurei
 • 82,59 ha suprafaţa intravilan Tudor Vladimirescu

La ultimul recensamant efectuat, situatia demografica si structura populatiei era urmatoarea:

Populatia comunei Baneasa se cifreaza la 5353 de locuitori, repartizata dupa cum urmeaza: localitatea Baneasa 3557 de persoane, Negureni 799 de persoane, Faurei 933 de persoane si Tudor Vladimirescu 64 de persoane. Din acestia 2687 sunt femei si 2666 barbati. Din totalul populatiei 1100 sunt de etnie roma.

Forta de munca si somajul: In ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, aceasta este concentrata in societatile cu profil agricol, zootehnic, industrial si de constructii. Totalul salariatilor era de 1440.

Caile de comunicatie existente si categoria acestora

Reteaua stradala a comuneii Băneasa  s-a dezvoltat având la baza reteaua de drumuri nationale, judetene si comunale care îl traverseaza.

Reţeaua stradală ,prezintă o schemă neordonată ca trasee şi dimeniuni,axată pe drumul naţional DN3, asfaltat.

Reţeaua de străzi din zona centrală este amenajată, stărzile fiind asfaltate,DJ 391 A din intravilanul loc. Băneasa, fiind asfaltat în întregime.

Localitatea Negureni este axată pe drumul naţional DN3 ce străbate localitatea pe direcţia nord-este spre sud-vest, pe o lungime de cca.2.350,0 ml şi este asfaltat si/sau pavat cu piatră cubică.

Restul de străzi prezintă o formă rectangulară cu sectoare de uliţe ce se întretaie la unghiuri diferite, formând cvartale de locuinţe de dimensiuni şi forma diferite.Aceste uliţe sunt dezvoltate pe pante mari, şi nu sunt amenajate .

Satul Făurei este amplasat pe DC38 asfaltat parţial(pânâ în centrul localităţii) în rest este amenajat prin împitruire spre localitatea tudor Vladimirescu .

Reţeaua de uliţe prezintă o rectangulitate neordonată cu sectoare de drumuri ce se intersectează la unghiuri diferite m, reţea ce nu este amenajată.

Localitatea Tudor Vladimirescu este axată pe drumul communal DC38 ce străbate localitatea pe direcţia nord-vest spre sud , localitatea fiind amplasată pe latura de nord-vest.

Restul de uliţe prezintă o rectangulitate neordonată , sunt neamenajate, care pe timpul ploilor şi a anotimpului rece,devin impracticabile.

Drumurile săteşti (uliţele) existente şi neamenajate, au ampriza variabilă,sunt de pamant,iar în perioada anotimpurilor ploioase,devin impracticabile circulaţiei rutiere. 

Asistenta sociala la nivel local

Consiliul Local si Primarul comunei Băneasa, ca autoritati publice locale, au datoria de a crea conditiile necesare de aplicare si derulare a programelor sociale. Pentru aceasta, autoritatea locală dispune de un compartiment de specialitate  care urmareste realizarea la nivel local a masurilor de asistenta sociala în domeniul protectiei persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, protectiei copilului si familiei.

Transporturi

Băneasa  reprezinta un nod important în reteaua de drumuri nationale, judetene si comunale:

 • drumuri nationale: DN3 Băneasa-Constanţa ;
 • drumuri judetene: DJ 391 A Băneasa-Oltina, DJ 391 Băneasa-Dobromir
 • drumuri comunale: DC 38 Băneasa-Tudor Vladimirescu

Legăturile rutiere ale comunei Băneasa, cu localităţile învecinate se realizează astfel:

 • Cu loc. Oltina ,prin DJ 391 A (distanţa = 14,1 Km);
 • Cu loc. Ion Corvin ,prin DN3 (distanţa = 13,0 Km)
 • Cu loc. Dobromir ,prin DJ 391 ( distanţa = 8,4 Km )
 • Cu loc. Tudor Vladimirescu ,prin DC 38 (distanţa = 10,0 Km)
 • Cu loc. Ostrov, prin DN3 (distanţa 34,0 Km)
Agricultură

Ramura economică dominantă în cadrul comunei este agricultura, ramură ce a dezvoltat sectoarele:

 • cultura mare cerealieră şi plante tehnice
 • zootehnie, cu sectoarele: porcine, ovine şi bovine

Suprafaţa agricolă a oraşului este de 7.861 ,0 ha din care:

 • arabil = 5.965,0 ha;
 • paşuni = 1.807,0 ha
 • vii = 89 ,0 ha
Industrie

Pe teritoriul comunei Băneasa, sunt următoarele unităţi industriale, depozitare, agricole:

 • Siloz Băneasa
 • Societăţi comerciale cu profil agricol
 • Sociatăţi agricole
 • Asociaţii familiale cu profil agricol
 • R.A.J.D.P. Secţia Băneasa
 • Ocolul Silvic
 • Punct de valorificare a laptelui Negureni
Posta si telecomunicatii

În Băneasa exista 1  unitati postale cu o gama larga de servicii şi 1 reţea de telecomunicaţii a TELEKOM Constanţa , releul de televiziune , antene reţele VODAFONE, ORANGE .